TERAPI. I samarbeid med psykolog MNFP Sigbjørn Henning tilbyr jeg samtaleterapi og veiledning på kvelds- og helgetid. Sentralt i Oslo, og i flotte lokaler.  


Samtaleterapi kan foregå individuelt á timer på ca 45 minutter, i gruppeterapi med andre deltakere eller som dobbeltimer á 75-90 minutter. De aller fleste velger å gå i ukentlige timer. Det er vanlig med omlag 10 timer før man opplever særlig bedring. For mer krevende problemstillinger kan 10 - 30 timer være nødvendig.

I våre første møter blir vi enige om hva som vil være et nyttig fokus og hvordan vi skal arbeide sammen. Som regel har terapi et endringsfokus, men det er også ganger hvor støttesamtaler kan være nyttig. Dette finner vi ut sammen.

Jeg benytter prinsipper og manualer fra kjente terapiformer, inkludert metakognitiv terapi, skjematerapi, mentaliseringsbasert terapi og kognitiv terapi.

Som terapeut er jeg naturligvis opptatt av å ta dine problemer på alvor. Samtidig er det slik at mange opplever invaderende, ukontrollerbare tanker eller vonde og vanskelige følelser som veldig mye mer alvorlige og dominerende enn de behøver å være. Min kanskje viktigste terapeutiske oppgave er å ufarliggjøre slike tanker og følelser, slik at du kan bli mer fleksibel og oppdage at dine handlingsmønstre er større enn hva du i utgangspunktet trodde.

Terapi.


Priser og avbestilling.

Alle priser er veiledende.

Samtaleterapi, dagtid: 1250,- (45 min)

Samtaleterapi, kveldstid: 1400,- (45 min)

Samtaleterapi, helg: 1500,- (45 min)

Utredninger, erklæringer og rapporter på forespørsel.

Avbestillinger må være oss i hende per SMS senest 72 timer før oppsatt avtale. Etter dette belastes time som avtalt.


Våre lokaler.

Finn frem.

Våre åpningstider er tirsdag, torsdag samt tidvis i helger. Timer etter avtale. 

Det er ca 10 minutter å gå fra Solli plass. Trikk nummer 12 og 15 går til Lille Frogner Allé. Gå sørøst på Frognerveien og ta til venstre inn Kruses gate. Huset er på toppen av bakken, venstre hånd. 

Det er gateparkering i Kruses gate, men kan være vanskelig å finne plass. 

Ring på ringeklokken med mitt navn. Det er venterom i første og annen etasje. Ring eventuelt 405 40 401.

 
Kruses gate 8