Jeg er klinisk psykolog (og forfatter) med en stor interesse i å forbedre psykisk helsevern og utvikle tryggere terapi gjennom fokus på pasientsikkerhet og gode, trygge kulturer hvor man lærer av feil.

På denne siden kan du bestille time hos meg, lese min blogg eller lære meg litt bedre å kjenne.


Hva gjør jeg?

Bok - jeg har skrevet en bok om negative effekter og skadelig terapi, utgis på Tiden forlag høsten 2019. Kjøp boken her.

Foredrag & kurs - Jeg holder engasjerte og tankevekkende foredrag og kurs om etikk, pasientsikkerhet, negative effekter i terapi og hvordan etablere trygge psykologiske kulturer

Fagetisk råd (FER) - jeg er medlem av fagetisk råd i Norsk psykologforening som fremmer norske psykologers fagetiske standard og behandler fagetiske klagesaker

Terapi - jeg tilbyr individualterapi til voksne/ungdom, samt veiledning til foreldre/familier i min privatpraksis på Frogner i Oslo.

Sakkyndighet - jeg gjør sakkyndige erklæringer og utredninger til en rekke formål - som partsoppnevnt eller rettsoppnevnt sakkyndig. Jeg gjør også utredninger for pasientskadeerstatning.

Norsk Psykologforening - Jeg har og har hatt flere tillitsverv. For tiden er jeg styremedlem i Oslo NPF.

Pasientsikkerhet - dette er et viktig tema for meg. Jeg mener det har vært altfor lite fokus på trygge helsetjenester i psykisk helsevern, spesielt i ikke-medikamentell behandling. Det vil jeg gjøre noe med.

Søvnkurs - Jeg tilbyr jevnlige søvnkurs. De er rimelige, korte og informative for de som sliter med søvnproblemer. Les mer og bestill her.

Validia - et psykologfirma jeg eier og driver sammen med psykolog Sigbjørn Henning


Hvem er jeg?

Ansvar(liggjørende) - jeg er opptatt av at folk selv skal kunne ta gode valg om den behandlingen de mener passer dem best. Også i terapirommet er jeg opptatt av at den som søker hjelp skal være i/tilbake til å sitte i førersetet i eget liv. Det handler med andre ord om å kunne oppleve ansvar for egne valg som noe positivt og myndiggjørende.

Direkte - jeg er uredd og ærlig terapeut og fagperson. Som regel slipper man å lure på hva jeg mener er lurt.

Humor - hvis vi kan “gi litt mer faen” og ikke ta skumle tanker og følelser like alvorlig er mye gjort. Jeg er opptatt av å skape et varmt klima hvor selv de alvorligste ting (etterhvert) kan spøkes med.

Trygg - du skal stole på meg som terapeut, på min kompetanse og dessuten vite at jeg aldri vil tilby terapi hvis det er frarådet eller dersom jeg ikke har den nødvendige ekspertise for ditt problem.

Tvil - det finnes like mange svar på folks problemer som det finnes spørsmål og problemer. Psykologifaget har ingen fasit, og derfor er jeg opptatt å være kritiske til vedtatte “sannheter” og ydmyk overfor alt vi ikke vet. Litt tvil er fint - både fra terapeut og hos klienter!

Ufarliggjørende - kanskje mitt viktigste oppdrag som terapeut er å vise at tanker og følelser verken er farlige eller representerer “sannheten” - selv om det kan oppleves slik.


Mine faglige interesseområder

Atferdsvansker - ungdom som har det vanskelig uttrykker i blant sine vansker som uønsket atferd: de er sine, utagerende, ruser seg eller bruker vold og kriminalitet. Jeg har erfaring med å veilede familier og ungdom i slike situasjoner.

Basal eksponeringsterapi - terapiform rettet mot alvorlig syke pasienter som tidligere er oppgitt av helsevesenet. Jeg har fått veiledning i dette og bruker noen av prinsippene fra dette behandlingstilbudet.

Emosjonell ustabilitet - store følelsessvingninger kan være svært plagsomt. Mange opplever at det “rakner” eller at de “klikker” og mister kontrollen i situasjoner. Terapi kan være til hjelp.

Følelser - noen ganger blir følelsene våre en kilde til problemer fordi de mistolkes, blir overveldende eller at vi tror de er farlige.

Grubling (og bekymring) - mange mennesker kan oppleve at de blir sittende fast i fastlåste tankemønstre hvor de forsøker å “løse” problemer som har vært eller er på vei.

Konflikter - personer som ofte havner i konflikter med partneren, på arbeidsplassen eller i sosiale sammenhenger kan ofte få god hjelp av samtaler med psykolog.

 

Relasjonsvansker - mange opplever forholdet til andre mennesker som dårlige, svingende eller konfliktfylt. Slike mønstre i relasjoner til andre kan være nyttig å utforske og endre i terapi.

Selvfølelse - en svekket selvfølelse kan gjøre at du lettere tar kritikk innover deg, opplever deg selv som “skadet” eller “defekt” eller tror at ingen noengang kan elske deg. Dette kan jeg som terapeut hjelpe deg med.

Metakognitiv terapi - en såkalt tredjegenerasjons kognitiv terapi. Dette innebærer at man jobber med å få et mer fleksibelt forhold til egne tanker, følelser og minner. Jeg bruker denne terapiformen spesielt overfor angst, depresjon og PTSD-problematikk.

Mentalisering - å se seg selv utenfra og andre innenfra. Mentaliseringsbasert terapi er en virksom behandling for en rekke tilstander, herunder spiseforstyrrelser og personlighetsforstyrrelser.

 


Sosiale medier

Facebook - på min side kan du lese artikler jeg skriver eller innlegg jeg deler.

LinkedIN - følg med på LinkedIN for å se mine kvalifikasjoner, anbefalinger eller oppdateringer.

 

Twitter - jeg er aktiv på twitter, og skriver gjerne om psykologi og psykisk helse


Kontakt meg

E-post - flor (a) validia.no

Kontaktskjema

Telefon - 405 40 401. Send fortrinnsvis SMS og unngå personlige opplysninger.