FOREDRAG & KURS. Jeg holder foredrag for ulike oppdragsgivere. Tilbakemeldingene forteller meg at jeg er en engasjert og motiverende foredragsholder, som vekker til nytenkning og kritisk sans. 


Aktuelle tema

Fagetikk

Jeg holder i 2019 for tredje år på rad kurs for psykologer i spesialisering om fagetikk. Kursene har en dags varighet og inkluderer en gjennomgang av fagetiske prinsipper, praktisk bruk av prinsippene og gruppevis case-arbeid. Jeg har også holdt foredrag om fagetikk for avdelinger i psykisk helsevern.

Negative effekter i behandling

For Vestre viken HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Oslo Universitetssykehus og Møre og Romsdal HF har jeg holdt 1-2 timerslange foredrag om 

I tillegg har jeg snakket for ulike brukerorganisasjoner, inkludert Amaliedagene 2018.

I tillegg har jeg holdt foredrag for andre yrkesgrupper om hvordan de selv kan forholde seg til skadepotensialet i sin profesjon. Oppdragsgivere inkluderer Norsk Logopedlag og Lærerprofesjonens etiske råd. 

Øvrige tema

I tillegg til mitt sentrale kompetanseområde om pasientsikkerhet, etikk og skadelig behandling har jeg holdt en rekke foredrag med ulik psykologisk vinkling. Jeg er blant annet snakket om studenters psykisk helse for Høyskolen i Lillehammer (nå Innlandet). 

Konflikthåndtering, ledelse og psykologi

Jeg har flere år på rad holdt dagskurs for BI Executive sitt "Påvirkning og makt i lederrollen".  Kursene har hatt fokus på å håndtere relasjonelle utfordringer og konflikter i rollen som leder. 


Bestilling og priser

Jeg tar utgangspunkt i Legeforeningens satser for originalforelesninger. I tillegg kommer tid til forberedelse og reise. 

Ta gjerne via epost flor (a) validia.no


Videopptak