Behandlingsforløp til rabattert pris for personer med personlighetsvansker.


Opplever du ofte vansker med selvfølelse og identitet, og relasjonsproblemer i nære forhold. Dette vil ofte inkludere:

  • Du misforstår ofte andre, og føler deg ofte misforstått

  • Du er ofte forvirret, eller kan brått skifte retning i livet

  • Du opplever ofte sterke følelser som avvisning, sinne og fortvilelse

I forbindelse med min videregående fordypning i mentaliseringsbasert terapi er det mulighet for et begrenset antall personer til å gå i et lengre og rabattert forløp hos meg.

Dette er en evidensbasert terapiform som har god effekt mot en rekke tilstander, men særlig mye brukt mot personlighetsvansker. Les for eksempel mer her.

Mentaliseringsbasert
terapi.


Priser og
forutsetninger.

Alle timer vil bli tatt på opp på video, og du samtykker til at de brukes i veiledning. Veiledere er professor Sigmund Karterud og professor Finn Skårderud.

For utvalgte kandidater med nedsatt betalingsevne (studenter, utenfor arbeidslivet etc) er det anledning til rabattert pris. Behandlingsforløpet forhåndsbetales da med 50 %, kr 10 000. De øvrige 10 000,- betales etter avtale. Dette gir adgang til opptil 25 behandlingstimer a 45 minutter, noe som gir omlag halv pris. Timene vil tentativt være tirsdag kveld og tidvis lørdag formiddag. Vi møtes i utgangspunktet ukentlig.

Uteblivelser gir ikke rett til refusjon.

Send meg en e-post til post (a) jorgenflor.no, eller bruk kontaktskjema hvor du forteller kort om deg selv og din motivasjon for behandlingen, så tar jeg kontakt med aktuelle kandidater.