OM MEG.


Kort oppsummering.

Jørgen A. Flor er psykolog utdannet fra NTNU, for tiden ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Her arbeider han med voksne mennesker som har tildels alvorlige psykiske lidelser, blant annet angst, depresjon, selvmordsproblematikk og personlighetsforstyrrelser. Tidligere har han arbeidet i det statlige barnevernet med veiledning av ungdom med alvorlige atferdsvansker som rus, kriminalitet og vold. Arbeidet innebar tett veiledning av familier og skoler.

Flor er for tiden under spesialisering til klinisk voksenpsykologi.

Flor har og har hatt en rekke verv. Han har vært medlem av Fagetisk råd i Norsk psykologforening siden 2016. Han har stiftet og er styreleder i Norsk forening for pasientsikkerhet i psykisk helse. I dag er han styremedlem i Norsk psykologforening avdeling Oslo, og har tidligere sittet i styret i avdeling Buskerud. I tillegg har Flor ledet psykologisk fagutvalg og Psykologidagene i Trondheim. Han er meddommer i Oslo tingrett og tidligere visitor i Trondheim fengsel.

Flor har siden studietiden skrevet innlegg om psykisk helse og tema knyttet til psykologi. Flor har hatt spalter hos Norsk psykologforening, Universitetsavisa og Psykologisk tidsskrift.

Han har et brennende engasjement for spørsmål knyttet til psykologifagets etiske sider og til kvaliteten på psykologisk behandling. Sammen med professor Leif Edward Ottesen Kennair utgir han en debattbok om negative og skadelige sider i psykoterapi i 2019.


CV.

Arbeidserfaring.

Utdanning og opplæring.

Høst 2018 – Nåværende
Psykolog
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Utredning og behandling av psykiske lidelser ved poliklinikk Grünerløkka.

Høst 2016 – Sommer 2018
Psykolog og MST-terapeut
Barne-, ungdoms- og familieetaten, Region ØST
Hjemmebasert tiltak for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. Klinisk terapiarbeid, koordinering med instanser, veiledning og informasjonsarbeid om MST.

Vår 2016 – Nåværende
Partner og grunnlegger
Validia AS, Samtalehuset AS
Psykologfirma som gjør sakkyndige erklæringer, utredninger og terapi til privatpersoner og firma.


Vinter 2014 – Sommer 2016
Lærer, Psykologi 1 & 2, samt nettkurs Psykologi
Sonans Privatgymnas.
Ansvar for planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med undervisning i Psykologi 1 og 2. 10 ukentlige undervisningstimer.


11/11 – 10/13
Miljøarbeider ved akuttpost St. Olavs Hospital, Ambulant Akutt Team Sola DPS, forskningsassistent ved Hysnes Helsefort, St. Olavs Hospital, Stavanger Universitetssjukehus, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
Ulike deltidsstillinger i klinisk- og forskningsarbeid.


2016 – nåværende
Norsk Psykologforening
Spesialisering i klinisk voksenpsykologi

2011 – 2016
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Profesjonsstudiet i psykologi, cand.psychol.
Hovedpraksis ved seksjon for Basal eksponeringsterapi samt utredningsseksjon for psykose, Vestre Viken HF

2006 – 2011
Høgskolen i Lillehammer (HiL), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Emner i psykologi

 

Nåværende og tidligere verv.

Styreleder, Norsk Forening for Pasientsikkerhet i Psykisk Helse (05/17 – nåværende)
Medlem, Fagetisk Råd, Norsk Psykologforening (11/16 – nåværende)
Kasserer, Norsk Psykologforening avd. Buskerud (01/16 – 01/17)
Faglig paneldeltaker, podcast Aftenposten (01/16 – 01/17)
Spaltist, Universitetsavisa (09/15 – 05/16)
Spaltist, Psykologisk Tidsskrift (04/15 – 04/15)
Leder & nestleder, Psykologisk Fagutvalg (09/12 – 09/14)
Leder & nestleder, Psykologidagene (2013-2015)
Studentpolitisk utvalg, Norsk Psykologforening (01/13 - 10/13)

HPR-nummer

10044487