BOK. I 2019 publiseres boken “Skadelige samtaler - myten om terapi som bivirkningsfri” på Tiden Forlag.


Alle vet at medikamenter har bivirkninger. Det står detaljert om risiko på pakningsvedlegg som følger med og leger skal informere pasientene sine om dette før de utskriver dem. Samtaleterapi presenteres derimot som en harmløs behandling. Dette skjer til tross for at forskning de siste 60 årene har vist at opptil hver sjette pasient blir dårligere i samtaleterapi. For barn og unge er tallene høyere. Dette er informasjon som pasientene burde fått vite om før de går i behandling, slik at de ikke ender opp med å tro at det er dem selv det er noe galt med.

 Kunnskap om negative effekter er viktig for å lære av feil, utvikle bedre tjenester og høyere kvalitet. Likevel er temaet forblitt et tabu som ikke synes å vekke interesse hos verken pasientorganisasjoner eller helsepolitikere.

I debattboken blir leseren kjent med pasienter som har opplevd skadelig terapi, terapeuter som har vansker med å vedkjenne seg at behandling kan skade og ikke minst den seneste forskningen på temaet. Det er første gang en slik debattbok utgis i Norge, og forfatterene er fagfolk på innsiden av psykisk helsevern og akademia.

Boken er støttet av Fritt Ord, Norsk Faglitterære Forfatter- og oversetterforening. Den er i tillegg publikumsfinansiert av en rekke private bidragsytere.

Kjøp boken hos ARK.

Boken inneholder en kort referanseliste. En større oversikt over aktuelle referanser og anbefalt litteratur fremgår her.